Søknadfrist 2019

 

 horgsigneringSØKNAD OM STØTTE FRA BINGO 2019

Mottar ditt lag eller forening støtte fra bingo? Da må søknad om støtte fra bingo signeres ved den respektive avdeling innen 15.9.18.

Overholdes ikke fristen risikerer laget/foreningen å miste sin plass. Entreprenører sender samlet inn søknadene til Lotteritilsyn.